Nyheter
25 oktober 2020

Nu invigs Guldbron på Slussen i Stockholm

Idag invigdes Slussbron eller Guldbron som den också kallas. Stockholms stad bjöd in till en digital invigning och på måndag den 26 oktober öppnas bron för trafik. Tyréns har varit med i ombyggnationen av Slussen från start och bidrar med kompetens inom bland annat gatuprojektering, trafikplanering, akustik och säkerhet.

– För oss markerar invigningen av Slussbron en verklig milstolpe i projekteringen av Slussenprojektet, och det är fantastiskt att se det som vi har arbetat för så länge, blir verklighet. Samtidigt är det långt kvar innan hela Slussenområdet är färdigprojekterat och helt ombyggt är det först 2025, säger Elisabet Höglund som är uppdragsansvarig för Tyréns delar i Slussenprojektet

Slussen är en viktig del av Stockholms historia. Ungefär vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats.  Den klöverbladsformade "Slussenkarusellen" som invigdes 1935 skapades för att lösa dåtida trafikproblem. Då gick all trafik mellan norra och södra Stockholm över Slussen och Västerbron, (sen dess har Centralbron och Essingeleden tillkommit). På broarna mellan Södermalm och Gamla Stan gick som mest ca 100 000 fordon/dygn, vilket ska jämföras med dagens ca 30 000.

– Slussen är en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Det känns häftigt att vara med och bygga framtidens Slussen som ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik, avslutar Anders Nilsson, avdelningschef på Tyréns.

Tyréns ingår i den konsultgrupp som leds av ELU Konsult AB och som projekterar två av tre delområden i Slussenprojektet, delområde land och delområde vatten. Tyréns har ansvar för bland annat teknikområdena; gata/väg, trafik, brand och säkerhet, akustik, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och risk.

Länk till den digitala invigningen av Guldbron

Fakta om Slussenprojektet
Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Ombyggnaden är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön.