Nyheter
31 augusti 2020

Ny studie ger oss nycklarna till hållbar samhällsutveckling

Vad har robotar på ett livsmedelslager gemensamt med blockkedjeteknik och självkörande bilar? En ny studie från Tyréns presenterar åtta framgångsfaktorer för innovativa, hållbara samhällsutvecklingsprojekt. Resultatet ger viktiga insikter om hur vi tillsammans kan arbeta för nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Utifrån 100 case i innovativ framkant, från olika delar av världen, valde forskningsprojektet ut ett 30-tal för djupare analys. De utvalda projekten är väldigt olika men den gemensamma nämnaren är att alla är innovativa hållbarhetsprojekt som man kan lära sig mycket av.

– Vi har under arbetets gång blivit berörda av att bakom varje case finns en spännande och inspirerande historia om med- och motgång, om eldsjälar och bromsklossar, om vision och verklighet. Dessa berättelser innehåller insikter och lärdomar från projekten som vi tror andra projekt kan ha stor nytta av, därför delar vi med oss av dessa, berättar Dr. Mia Wahlström, projektansvarig och konsult inom strategisk samhällsanalys på Tyréns.

Några exempel på case som ingår i studien:

  • Uppkopplad infrastruktur för smart och hållbar hantering av samhällskritiska
  • funktioner som till exempel rent dricksvatten
  • Transportlösningar och energiförsörjning
  • Test med självkörande bilar
  • Den första försäljningen av fastighet med blockkedjeteknik
  • Hur ett projekt med robotar på ett livsmedelslager revolutionerar livsmedelsindustrin
  • En app med upplästa information om offentliga platser och miljöer för blinda
  • Att med ny teknik kunna förutspå vilka som kommer att bli sjuka och agera i förebyggande syfte

”Lyxigt att hålla på med riktig innovation för ingen kan säga att man gör fel!”

Mats Snäll, Innovationschef på Lantmäteriet

8 gemensamma framgångsfaktorer för att lyckas

En central fråga i studien har varit om det finns några gemensamma framgångsfaktorer som gör att dessa utvalda, men väldigt olika, projekt har lyckats? I studien har man intervjuat projektägare, projektledare, entreprenörer och forskare för att få svar. Och resultatet visar att det finns några tydliga gemensamma nämnare för framgångsrika innovationer för hållbar samhällsutveckling.

Dessa finns sammanfattade i åtta framgångsfaktorer som visar på hur man utvecklar en innovativ organisation, ett innovativt ledarskap, ett förhållningssätt till prototypsamhället samt att hitta en vision som inspirerar till samverkan i moderna nätverksformer, mot gemensamma mål.

Tittar man på nummer 3 på listan – ”Caring and Sharing”, så finns där ett bra exempel på Elon Musk, där många studenter som läst hans ’white paper’, där han transparant delade sin idé, valt att jobba med att göra Hyperloop till det nya sättet att resa. Ett sunt alternativ istället för flyg. Att Elon Musk valde att vara öppen med sin affär, gjorde att nästan alla ville jobba med honom.

– Vi startade Urban Trends & Innovations för att vi vill bidra till ett bättre samhälle. Vi tror att samverkan och transparens är avgörande för att lyckas med detta. Inom projektet har vi bland annat utvecklat en modell för hur man arbetar med den här typen av projekt – det vill säga innovativa lösningar för mer hållbara samhällen. Vi tror att denna modell kan vara till stor nytta i alla uppdrag som handlar om innovativa samhällsprojekt i tidiga skeden, avslutar Mia Wahlström.

Läs mer om resultaten från studien här

FoU-projektet Urban Trends & Innovations finansieras av Sven Tyréns Stiftelse.