Nyheter
13 oktober 2020

Nya tjänster och produkter för bygg- och fastighetsmarknaden

Tyréns har inlett pilottester av egenutvecklade tjänster och produkter för bygg- och fastighetsmarknaden.

– I partnerskap med techbolag och andra aktörer vill vi utveckla lösningar specialiserade för vår bransch och ta fram en internationellt gångbar produktportfölj. Byggjättarna och flera fastighetsbolag har visat stort intresse, säger Pernilla Thessén som leder Tyréns satsningar på digitala affärer och produkter.

Tyréns testar just nu en tjänst för automatisk kvalitetssäkring av stora mängder data som går under namnet IFC-Validator och kan ge byggprojekt en 80-procentig kostnadsbesparing på kvalitetssäkring av data. Samtidigt testas en tjänst för Digital Asset Management för fastighetsförvaltning i Norge. I höst fortsätter testerna i samarbete med det svenska fastighetsbolaget Einar Mattsson.

– Tyréns har flera nytänkande idéer med stora möjligheter längs med hela värdekedjan. Nu ökar vi takten och erbjuder nya lösningar och affärsmodeller som en del i ett växande ekosystem och komplement till de internationella techjättarnas produktutbud, säger Pernilla Thessén, chef för Business Area X på Tyréns.

För att stärka sin produktaffär startar Tyréns en ny avdelning under Business Area X, BAX, där företaget samlar sina digitala kompetenser och teknologier. Tanken är att samla all produktutveckling i den nya enheten för att kunna ta fram samlade erbjudanden och utveckla nya affärsmodeller.

- Tyréns forskning och utveckling är cutting-edge och ett resultat av vår unika ägarsituation. Den nya avdelningen säkerställer att vi också får ut innovationerna på marknaden, skapar samhällsnytta och värde för kunderna och på så sätt kan fortsätta tänka nytt och förflytta branschen framåt. Nu tar Tyréns nästa steg in i den digitala framtiden, säger Pernilla Thessén.