Nyheter
8 oktober 2019

Nytt avtal tecknat för projekt Mälarbanan

Tyréns har tecknat ett avtal med Skanska i projektet Mälarbanan avseende tunnel och station Sundbyberg-Solna. Projektet omfattar bland annat en ny tunnel från Frösundaleden till Huvudstagatan. Avtalet omfattar en första Basic Design-fas, med en option att i fas 2 få ett flerårigt åtagande för byggfasen.

– Avtalet är en mycket glädjande affär och projektet möjliggör för Tyréns att visa upp både spets och bredd inom flertalet teknikområden. I fas 2 finns chans till att få ett förlängt flerårigt åtagande för byggfasen och möjlighet till en långsiktig affär, säger Camilla Engel, affärschef för järnväg på Tyréns.

Trafikverkets projekt utbyggnad av Mälarbanan påbörjades 2012. Tyréns vann 2017 uppdraget att för Trafikverket projektera sträckan Huvudsta-Spånga. Sträckorna Barkarby-Kallhäll och Tomteboda-Huvudsta är till stor del färdigställda. Under 2018 börjas arbetet med sträckan Huvudsta-Barkarby där entreprenad tunnel och station Sundbyberg-Solna ingår.


Avtalet omfattar en första fas, där en Basic Design-fas under hösten 2019 ingår. I Basic Design-fasen kommer en rad identifierade delmoment längs sträckningen studeras närmare och Tyréns uppdrag blir att hitta smartare och bättre lösningar på förslag som lämnats i systemhandling.

Nästa år kommer Tyréns att ta fram handlingar som ska utgöra underlag för ett riktpris som ska tas fram i slutet av 2020. Om beställare och entreprenör enas om riktkostnad och genomförande utlöses en option om kontrakt för fas 2 - byggfasen som kan innebära ett flerårigt åtagande för Tyréns med projektering av bygghandlingar.

Projekt Mälarbanan
Mälarbanan är ett komplext projekt i storstadsmiljö som överlappar flera järnvägsplaneområden, systemhandlingar och kommungränser. Dessutom är det viktigt för Trafikverket att nuvarande järnvägstrafik upprätthålls så ostörd som möjligt. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Trafikverket enlig VDC-metodiken vilket bland annat innebär gemensamma arbetsmöten hos Tyréns varje vecka.

Läs mer om Tyréns uppdrag för Mälarbanan

Bilden kommer från Trafikverket och fotografen heter Mikael Ullén.