Nyheter
18 september 2019

Växtlighet under cykelparkeringen tar hand om regnvattnet

Vi vet att vi har allt större regnmängder att vänta och att det krävs fler innovativa lösningar för att vattnet inte ska göra att våra städer svämmar över. Nu finns en smart lösning för att få plats med mer biodiversitet och samtidigt ta hand om vatten i det allt tätare urbana rummet. Tyréns har tillsammans med Ekologigruppen och Morf Landskapsarkitektur utvecklat en produktidé som både tar hand om dagvatten på ett effektivt sätt och bidrar till den biologiska mångfalden.

Det blir en allt större utmaning att hantera dagvatten på ett bra sätt i våra städer. Produktidén som fått namnet Urban Layers bygger just på lager-på-lager-principen; en nedsänkt plantering med ett golv av galler ovanför som släpper igenom ljus och som också gör att platsen kan användas som till exempel cykelparkering.

- Vi har fått möjlighet att testa produkten i två varianter, en fasadnära med tätt tråg som också går att använda på bjälklag, och en som kan placeras fristående i ett stadsrum. Vi ville testa material, typen av vegetation och tekniska lösningar för att se hur vi kan utveckla idén vidare, säger Ann-Christin Sundahl, affärschef på Tyréns.

Smart teknisk lösning för små ytor

I takt med klimatförändringarna behöver vi kunna hantera större mängder dagvatten, vilket blir mer och mer ytkrävande även på små ytor i den urbana miljön. Både fastighetsbolag och kommuner är intresserade av den här typen av kombinerad lösning av både dagvattenhantering och andra funktioner.

- Den här lösningen ger fler möjlighet att fortsätta utnyttja exempelvis sin innegård som mötesplats och samtidigt se till att vattnet inte bara rinner undan utan även används på ett hållbart sätt, som bevattning av vegetation, säger Jenny Rüter, landskapsarkitekt på Tyréns.

Växterna är valda så att vissa arter täcker marken under gallret och andra växer upp ovanför gallret för att ge grönska även i det sociala lagret. Nu fortsätter arbetet med att utvärdera hur växtmiljöerna utvecklas och att steg för steg förbättra den tekniska lösningen.

Om Urban Layers

Urban Layers är uppbyggd i tre lager för att hantera dagvatten, biodiversitet och sociala aktiviteter. Tyréns, Ekologigruppen och Morf Landskapsarkitektur har fått stöd av Naturvårdsverket för att utveckla och testa produkten i praktiken. Nästa steg är att hitta intressenter och genomföra ett pilotprojekt.

Tack till företaget Nola som har lånat ut soffa och cykelställ till det sociala lagret i testbädden.

Läs en artikel om projektet i tidskriften Landskapsarkitektur (pdf)