Podcast

Framtidsvision #15

I detta avsnitt av Tyréns podcast får vi lyssna på två experter inom vatten som har lång erfarenhet inom respektive område.

Gunnar Svensson är specialist inom området hydrauliska datorsimuleringar av självfallssystem och han har erfarenhet av mätningar på ledningsnät och kvalitetssäkring av mätdata. Patrik Andersson är VA-utredare och har även rollen som kompetensområdesansvarig vatten och är därmed drivande inom Tyréns utvecklingsarbete inom vattenområdet.

Lyssna på podden via Soundcloud här.

Poddarna finns även i Podcaster på Itunes.