Podcast

Framtidsvision #9

I Framtidsvision #9 samtalar Camilla Rörborn, affärschef inom utredning och strategi på Tyréns och Ulf Hedlund som är avdelningschef för geomatik och bildanalys om visualisering av byggnationer.

Det har hänt mycket på området sedan ritningar var det man utgick ifrån när man skulle skapa sig en bild av hur den blivande byggnaden, bron eller järnvägen är tänkt att se ut när den står klar. Idag har man tagit till sig tekniken från TV-spelsvärlden för att skapa virtuella verkligheter av hur det kan se ut när allt är klart. TyrEngine är Tyréns visualiseringsmotor. Lyssna på podden för att höra mer om den och hur den kan användas inom bland annat byggnation och samråd.

Öppna podden i SoundCloud

Tyréns har utvecklat TyrEngine, en metod för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Avancerad grafisk teknik från medieindustrin och TV-spelvärlden används för att visa resultat och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri.

Användaren ges möjlighet att, med hjälp av en spelkontroll, visualisera en miljö med mycket hög detaljgrad, exempelvis ett landskap eller en stadsbild. Stadsbilden kan sedan kompletteras med olika analysresultat, som tillsammans kan visa var potentiella möjligheter och risker finns inom samhällsbyggande. På så vis går det att bygga både effektivare och mer hållbart.