Karriär

Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. Vår affärsidé, vision och övertygelse är att utveckling föder framgång.

Lediga jobb

Vill du vara med och skapa bättre samhällen? Vi är nyfikna på dig. Vi finns på ett 30-tal kontor runt om i landet och söker konsulter i flera städer.

Läs mer

Utvecklas på Tyréns

Kompetens växer ur uppmuntran. Vi tror på våra medarbetare. Vi stöttar och stimulerar kunskapsutbyte. Engagemang leder till utveckling. Vår affärsidé, vision och övertygelse är att utveckling föder framgång.

Läs mer

Student

Tyréns är drivande inom forskning och utveckling och har ett nära samarbete med universitet och högskolor jobbar för att skapa bättre samhällen för människor.

Läs mer

Exjobb, praktikplats

Att göra exjobb eller praktik hos oss är en bra möjlighet för dig att utvecklas, samtidigt som du får en inblick i hur det är att jobba på Tyréns och vilka framtida möjligheter som finns här.

Lär mer

Forskning & utveckling

Som kvalificerade konsulter inom samhällsbyggnadssektorn är vår ambition att alltid kunna erbjuda våra kunder bra tekniska och miljöanpassade lösningar. Det är vi och våra medarbetare som har ansvaret för att hitta de lösningar som både kan stå i samklang med miljön och vara kostnadseffektiva och funktionella.

Läs mer