Om oss

Policyer och leverantörsinformation

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Tyréns att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi ...

Personuppgifter vid kameraövervakning

Kamerornas syfte är att egen personal eller företagets gäster som befinner sig i någon av Tyréns lokaler ska känna sig trygga. Tyréns värnar...

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Cookies på Tyrens.se

Besökare på vår externa webbplats är viktiga för oss. Därför använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Här ger vi en förkla...

Att pendla med cykel är ett bra och hållbart, men det gäller att göra det enkelt och självklart att cykla. Här den nya cykelbanan i Kungsträdgården, Stockholm.

Visselblåsning

Om du vill rapportera något som du misstänker eller vet bryter mot lagen eller mot Tyrénskoncernens policyer eller värderingar har du flera valmöjligheter.