Om oss

Vi skapar bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Hållbarhet

På Tyréns är vi med och skapar förutsättningar som påverkar människors vardag. Vi arbetar målmedvetet för att skapa innovativa lösningar som...

Engagemang

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor...

Våra värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar som ledstjärnor i vardagen.

Kvalitet och miljö

Tyréns har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001. Vi arbetar syste...

Ledningsgrupp Sverige

Möt Tyréns Sveriges ledningsgrupp.

Koncernledning

Möt koncernledningen för Tyréns Group.

Styrelse

Möt Tyréns styrelse.

Sven Tyrén

Sven Tyrén tog examen vid Chalmers tekniska högskola år 1936. 1942 grundade han Tyréns AB när han tog han över John-Erik Ekströms Konsulterande Ingenjörsbyrå.

God imorgon Sverige

Här bygger vi det samhälle vi vill ha i framtiden. Här möter vi landsbygdens och stadens utmaningar.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Tyréns att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi ...

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.