Om oss

Vi skapar bättre samhällen

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Hållbarhet

På Tyréns är vi med och skapar förutsättningar som påverkar människors vardag. Vi arbetar målmedvetet för att skapa innovativa lösningar som...

Kvalitet och miljö

Tyréns har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och ISO 45001. Vi arbetar syste...

Våra värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar som ledstjärnor i vardagen.

Engagemang

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar.

Om Sven Tyrén

Sven Tyrén grundande Tyréns AB år 1942. Han var en visionär som var med och utvecklade nya arbetssätt och som såg till att Tyréns var med och drev på den tekniska utvecklingen.

Ledningsgrupp Sverige

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Här ser du vilka som är med i ledningsgruppen för Tyréns AB.

Koncernledning

Tyréns har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Här ser du vilka som är med i koncernledningen för Tyréns Group.

Styrelse

Tyréns är specialister inom stadsutveckling och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Här ser du vilka som är med i Tyréns styrelse.

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Tyréns att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi tar hänsyn till din integritet när vi ...

Leverantörsinformation

Information till våra leverantörer om fakturor, fakturaadress och vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.