Sektorer

Infrastruktur

Här samlas några av våra mest aktuella samhällsfrågor. Bra transporter är en förutsättning för ekonomisk utveckling och god infrastruktur ska erbjuda den förutsättningen utan att samtidigt inkräkta vare sig på vår vardag eller på kvaliteten och tillgängligheten i vår närmiljö. Miljö och klimatpåverkan måste kunna minimeras på samma gång som vi tillgodoser framtidens transportbehov.

Med en geografisk spridning över hela landet och en kombination av spets- och breddkompetens engagerar vi oss i projekt i alla skeden och omfattningar. I allt från den stora förbifarten eller järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats samarbetar våra kompetenser för att nå fram till bästa möjliga lösning i våra kunduppdrag.

 

Allt från det stora järnvägsstråket till utformningen av din busshållplats.

Större infrastrukturprojekt kan innebära insatser från våra väg- och järnvägsprojektörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, trafikplanerare, geotekniker, brokonstruktörer, miljökonsulter, projektledare och andra medarbetare. Vi har erfarenhet och kunskap från såväl stora nationella projekt som att hitta effektiva och attraktiva lösningar för det lilla bostadsområdet.

Alla de forsknings- och utvecklingsprojekt vi driver inom området ökar kontinuerligt vår samlade kunskap och bidrar till utvecklingen i hela vår bransch. De gör det möjligt för oss att främja den helhetssyn som krävs för att nå fram till minsta möjliga klimatpåverkan i kombination med goda livsbetingelser både för våra kunder och för alla framtida användare. Våra lösningar bidrar till samhällsutvecklingen och utgör en viktig del av människors vardag.