Vår ledning

Ledningsgrupp Sverige

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Vd

Född 1973. Anställd 2001.

Daniel Wallström

Daniel Wallström

Divisionschef Mark & Vatten

Född 1968. Anställd 2007.

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Grontmij AB, Skanska, PEAB.
Andreas Behm Fredin

Andreas Behm Fredin

Divisionschef Konstruktion & Installation

Född 1978. Anställd 2009.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef för Tyréns affärsområde Installation och tidigare för Fastighet och Byggnad
Christer Abrahamsson

Christer Abrahamsson

Divisionschef Arkitektur & Projektledning

Född 1972. Anställd 2016.

Tidigare erfarenhet: Stadsbyggnadschef och Planchef Göteborgs stad, Stadsbyggnadschef Mölndals stad, Samhällsdirektör länsstyrelsen Västra Götaland.
Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

Divisionschef Väg & Järnväg

Född 1967. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Mark & Anläggning samt Mark & Vatten på Tyréns, Regionchef på Sweco Infrastructure, projektledare på Vägverket/Trafikverket
Sandra Plavinskis

Sandra Plavinskis

Affärsstödschef HR, Kommunikation, Marknad och Juridik

Född 1969. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Kommunikationsansvarig Peab AB, Marknads- och kommunikationschef Svenska Bostäder AB
Lena Carlström

Lena Carlström

HR-chef

Född 1965. Anställd 1993.

Tidigare erfarenhet: Personalchef Tyréns Infrakonsult AB.
Hans Matsson

Hans Matsson

Ekonomichef

Född 1977. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Finance Director IP & BPS inom CGI, Global Business controller Polygon och Munters
Helena Karlsson

Helena Karlsson

Affärsstödschef Verksamhetsutveckling

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef Miljö och Affärschef Projektledning på Tyréns
Johan Serrander

Johan Serrander

Marknadschef Väg & Järnväg

Född 1970. Anställd 2008.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Väg & Järnväg Region Öst, Biträdande Regionchef Öst

Lena Franzén Lindfors

Head of Business Automation & IT

Född 1978. Anställd 2021.

Tidigare erfarenhet: Chef Digitalisering Rikshem AB, Stabschef 1177 Vårdguiden, Konsult KnowIT AB och ÅF AB.