Wall of Innovation

Skaye

Skaye är ett automatiserat analysverktyg inom klimatanpassning som möjliggör för kommuner, fastighetsbolag och VA-organisationer att ta välgrundade beslut vid strategiska åtgärds-och investeringsplaner.

Laddar

Extremväder blir allt vanligare och många fastighetsägare och kommuner riskerar att råka ut för stora och kostsamma konsekvenser när till exempel skyfall slår till. För att hantera förändringarna lanserar Tyréns sitt nya verktyg Skaye, som kan förutse och förebygga klimatrisker.

Med verktyget kan Tyréns simulera extremväder och automatisera data för byggnader, ledningsnät och infrastruktur som riskerar att råka illa ut vid extremväder. Det ger investerare, kommuner och fastighetsbolag helt nya möjligheter att agera proaktivt för att ta kontroll över dessa risker.

Skaye - Proaktiva klimatriskanalyser