Projekt

Industri

Tyréns breda kunskap inom samhällsbyggnad gör att vi kan erbjuda industriföretag allt från miljöprofilering – något både kunder och medarbetare efterfrågar – till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. I vårt samarbete med industrin har vi särskilt fokus på miljö, projektering, informationshantering och riskhantering.

Forsmark

Kärnbränsleförvar Forsmark

Tyréns har, tillsammans med ÅF, i uppdrag av Svensk Kärnbränsle-hantering AB att utföra systemprojektering av Kärnbränsleförvaret i Forsmark...

Efterbehandling av Kedträskgruvan

Kedträskgruvan är belägen i Norsjö kommun och utgörs av ett vattenfyllt dagbrott samt gråberghögar som är upplagda i anslutning till den tid...