Berg

Förundersökning och bergprojektering

Tyréns har mycket god kompetens inom förundersökning av berg. Med gedigen geologisk och geofysisk kunskap kan vi ta fram optimala undersökningsprogram, vilka är väl avvägda med hänsyn till områdets komplexitet.

Vi utför exempelvis berggrundskartering, geofysiska undersökningar, borrning, loggning i borrhål och lineamentstolkning.

I projekteringsskedet bestäms en optimal utformning med tanke på de geologiska och bergtekniska förhållandena, samt avseende tekniska lösningar, hållbarhet och ekonomiska aspekter. Detta möjliggörs av den erfarenhetsöverföring vi har från våra besiktningsmän och byggledare, samt av vår världsledande spetskompetens inom tätning av bergtunnlar och berganläggningar.