Tjänster

El, belysning & telekom

Nya och befintliga installationer utanför och i fastigheter omfattar allt mer komplexa nätverk av el, tele och data och kraven på dessa installationer ökar. Tyréns installationskompetens har bred kunskap inom elkraft, elinstallationer, belysning, brand- och utrymningslarm, samt säkerhets- och kommunikationssystemlösningar (data och tele).

Nya och befintliga installationer utanför och i fastigheter omfattar allt mer komplexa nätverk.

Våra installationskonsulter inom elkraft, elteknik, elinstallation, belysning, säkerhet och telekommunikation har stor erfarenhet hur el, säkerhets- och kommunikationssystem integreras optimalt. Vi genomför förstudier, utredningar, projektering och besiktning i allt från anläggningar för kraft, belysning, elvärme och data, tele och säkerhetsanläggningar samt ställverks-, reservkrafts-, automatik- och övervakningsanläggningar.