Geografisk informationsteknik

Förvaltning av geografisk information

Att kunna förvalta geografisk information är av vikt för flera aktörer inom samhällsbyggnad. Vi värdesätter att kunden ska ha tillgång till rätt information vid rätt tid och har bland annat upprättat GIS-strategier samt utvecklat egna programvaror för ändamålet.

Inom vidsträckta projekt som kräver kontinuerlig uppföljning krävs att den geografiska informationen förvaltas på rätt sätt. Vi kan hjälpa till att upprätta GIS-strategier och strukturera geografiska databaser. Vidare har vi erfarenhet av applikationsutveckling för exempelvis kontinuerlig uppföljning av kontrollprogram samt olika typer av ledningsdokumentationssystem.

Våra ledningsdokumentationssystem hanterar VA-nät (CADVA), EL-nät (CADRA), Fjärrvärmenät (CADVÄ) och Signalnät (CADKOM). Dokumentationssystemen erbjuder helhetslösningar där effektiv informationssökning, ett lättanvänt användargränssnitt och möjlighet att nå egenskapsinformation via sin egen Internetbrowser möjliggör effektivt användande. Geometrin hanteras med hjälp av AutoCad Map och egenskapsdata organiseras i en databas.

Onlinesupport
För att kunna serva och hjälpa våra kunder på ett effektivare sätt erbjuder vi här en möjlighet till onlinesupport. Med hjälp av denna lösning kan vi se er datorskärm och ni kan visa vad ni har för problem. På motsvarande sätt så kan vi visa vår datorskärm för er. Dessutom så kan vi fjärrstyra er maskin om ni ger oss tillåtelse att göra detta. Det krävs ingen installation på er maskin för att använda onlinesupporten.

Teamviewer
Teamviewer är vårt verktyg för onlinesupport av ledningsdokumentationssystem. För att ansluta till Teamviewer online, klicka på knappen:

teamviewer logo

Säkerhet
Säkerhet är en viktig aspekt för onlinesupportanvändare. Alla support fjärrstyrningssessioner använder 256-bit AES kryptering och den strikta implementerade säkerhetsåtgärden nekar icke auktoriserade personer åtkomst till data, program och system.