Arkitektur

Vårdbyggnader

Vården är viktig för oss alla i olika skeden av livet och allra helst när vi behöver den. Vi planerar vårdbyggnader med utgångspunkt i människan, med hänsyn till såväl patienten som ska vårdas som personalen som ska arbeta i byggnaden.

I vårt arbete tar vi fram goda och hållbara lösningar i nära samarbete med verksamheten. För att uppnå hållbarhetsmålen tar vi hjälp av den senaste forskningen, tekniken och de medicinska framstegen inom området.

Vi vet att grunden i utformandet av en optimal vårdbyggnad är generalitet och flexibilitet för att säkerställa framtida behov för verksamheter i ständig förändring. Vi vet också att sambandet mellan bland annat rummens placering, inredning och hur arbetssättet ser ut är avgörande för tillfrisknandet hos patienten. Målet för oss är att skapa en vacker och funktionell miljö för patienter och personal i våra projekt.

Målet är att skapa en vacker och funktionell miljö för patienter och personal.

Tyréns kan erbjuda allt från utredningar i tidiga skeden, hållbarhets- och programarbete, bygglovshandlingar, systemhandlingar, byggprojektering och projekteringsledning samt uppföljning.