Avfall

Förebyggande av avfall

Att förbygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är en högt prioriterad fråga både i Sverige och internationellt. Genom att minska mängden material som slängs bort sparas både pengar och miljö. Den stora miljövinsten ligger i att man undviker den miljöpåverkan som uppstår när varor eller material tillverkas och transporteras. Pengar sparas genom minskade kostnader för inköp av material, materialhantering och avfallshantering.

Tyréns kan hjälpa dig med att minska avfallet, vare sig du representerar en kommun, ett företag eller annan verksamhet. Vi kan analysera nuläget, föreslå metoder och åtgärder, samt driva och samordna arbetet. Vi har erfarenhet från att ta fram mål, ställa krav i upphandlingar och att genomföra konkreta åtgärder på förebyggande av avfallsområdet.

Vi håller också skräddarsydda utbildningar och genomför workshops för att inspirera och utveckla arbetet med förebyggande av avfall i olika organisationer och företag. Nyckeln till att kunna minska avfallsmängderna handlar om att förstå de bakomliggande orsakerna till varför avfall uppstår.

I vårt arbete utgår vi i stor utsträckning från vår egen metod, Tyrénsmetoden, för att förebygga avfall. Den har utarbetats under de stora utvecklingsprojekt som vi har genomfört.