Avfall

Kommunal avfallshantering

Kommunerna ansvarar för en stor del av avfallshanteringen i samhället. Avfallsmängderna och komplexiteten i avfallshanteringen ökar. Fler avfallsfraktioner kan idag återvinnas och fler aktörer är inblandade i processerna. Tyréns konsulter har mångårig erfarenhet av dessa utmaningar och kan erbjuda expertstöd inom utredning, planering, genomförande och utvärdering av avfallshanteringsarbetet.

Vi har stor erfarenhet av kommunalt avfallsarbete och kan driva processen eller vara med som expertstöd vid framtagande av avfallsplan, avfallsföreskrifter och taxa. Vi har varit med och utvecklat Avfall Sveriges mallar för upphandling och har stor erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag inom avfallsområdet. Det finns också stora vinster med att följa upp avtalen när den upphandlade entreprenaden pågår, för att säkerställa att man får det man beställt. Detta kan Tyréns också hjälpa till med.

Vi har erfarna utredare som kan ta fram beslutsunderlag vid exempelvis måluppföljning, ny avfallsplan eller större förändringar av verksamheten. Vi kan ta fram bland annat konsekvensanalyser, brukarundersökningar, plockanalyser och ekonomiska analyser.

Tyréns har särskild kompetens när det gäller återvinningscentraler, där vi har utvecklat Avfall Sveriges manual för utformning av återvinningscentraler. Genom att utnyttja Tyréns samlade kompetens inom bland annat avfall, miljö, arbetsmiljö, planfrågor, trafikprojektering och gestaltning kan vi hjälpa er att skapa en effektivare och mer attraktiv återvinningscentral som är säkrare ur arbetsmiljösynpunkt.