Berg

Bergmekaniska utredningar

Urban bergmekanik blir alltmer utmanande i och med den högre förtätningen, och projekt som tidigare bedömts som omöjliga är nu nödvändiga. Vi har lång erfarenhet av att hantera risker vid byggande i kuperade förhållanden, och vid tung grundläggning på ytligt liggande berganläggningar.

Vi har erfarenhet av att samarbeta med de flesta anläggningsägarna i branschen, och vi utför de analyser som krävs både för att hantera tillståndsprocessen och för att rådgöra i projekterings- och byggskeden.

Tyréns utför såväl bergmekaniska FEM-analyser, som analytiska beräkningar för både statiska och dynamiska laster. Analyserna projektanpassas och vid behov kan vi även följa upp arbetet med analys av deformationer, eller vibrationspåverkan i byggskedet.

Bergmekaniska Utredningar

Vi erbjuder projektanpassade analyser

  • bergmekaniska FEM-analyser
  • analytiska beräkningar för statiska och dynamiska laster

Vi kan också följa upp med analyser av

  • deformationer
  • vibrationspåverkan i byggskedet

Vi utför strömningsmekaniska beräkningar för både hydraulik och aerodynamik i tunnlar.

Kranuppställningar och upphängning av tunga installationer

Vid kranuppställningar eller upphängning av tunga installationer i samband med bergbyggande erbjuder vi även nödvändiga analyser så att projektet utförs på korrekt sätt. I de fall ett projekt genomförts med oväntat resultat bistår vi med utredningar om vilka grundläggande orsaker som ligger bakom händelseförloppen och hur utfallet förhåller sig till tillämpbar praxis och gällande regelverk.

Vi kombinerar även bergmekaniska och hydrogeologiska analyser. Vi har bland annat utfört strömningsmekaniska beräkningar för både hydraulik och aerodynamik i tunnlar.