Berg

Förundersökning och bergprojektering

Tyréns har god kompetens och mångårig erfarenhet inom förundersökning av berg för att utreda de geologiska förutsättningarna för såväl omfattande infrastrukturprojekt som för mindre byggprojekt och exploateringar. Utifrån vår breda geologiska och bergtekniska kunskapsbas tar vi fram väl avvägda undersökningsprogram med hänsyn till områdets komplexitet och projektets karaktär.

Vi utför bland annat följande förundersökningar i berg:

  • Ingenjörsgeologisk kartering
  • Lineamentsstudier och -tolkning
  • Geofysiska undersökningar
  • Kärnkartering
  • Hydrogeologiska undersökningar
  • Bergmaterialprovtagning

Vår projektering av anläggningar och konstruktioner i berg utgår från de geologiska förutsättningarna i området, där tekniska lösningar ändamålsenligt optimeras och där konsumenten, hållbarhetsperspektiv och ekonomiska aspekter är centrala. Bergprojektering i svåra geologiska förhållanden och nära befintliga konstruktioner blir allt vanligare och vi lägger stort värde i nytänkande och problemlösning, där vår kunskapsbredd och spetskompetens inom berg kombineras med erfarenheter från våra besiktningsmän och byggledare, såväl som våra banbrytande forsknings- och utvecklingsprojekt.