Berg

Forskning och utveckling inom bergteknik

Tyréns lägger stort värde i att vara i framkant, där nyfikenhet och utmaning är centrala ledord för vår verksamhet. Forskning och utveckling är därför ett naturligt inslag i vår vardag. Sven Tyréns Stiftelse, tillsammans med externa finansiärer, ger oss möjlighet till fördjupade studier för att utveckla ny teknik, nya tjänster och produkter, samt effektiviserade arbetssätt och processer.

Tyréns har nära samarbete med såväl universitet som industrier, och flertalet doktorandstudier (PhD) och masteruppsatser (MSc) bedrivs inom företaget. En hög andel disputerade medarbetare med forskningserfarenhet är en styrka som ger grogrund för innovation och problemlösning i det dagliga arbetet.

Innovation och problemlösning är en del av vår jobbvardag.

Några av våra pågående forskningsstudier:

 • Automatiserad process för att bygga 3D-tunnelmodeller med laserskanningsdata från punktmoln för bergmekanisk numerisk analys.
 • System för att bygga 3D-modeller för bergöveryta och grundvattenyta, med osäkerhetsbedömning med hjälp av AI.
 • Automatiserat system för bergytemodellering med olika metoder, såsom traditionell triangulering, geostatistisk metod (Kriging) och avancerad metod (Deep learning).
 • Automatiserat riskhanteringssystem för att förutsäga spräng- och gruvinducerade skaderisker via artificiell intelligens (AI).
 • Sprängningens inverkan på injektering.
 • Deformationer och stresspropagering i ytliga bergkonstruktioner under mark.
AI inom bergteknik

Baserat på våra forsknings- och utvecklingsområden har vi lång erfarenhet av:

 • Hantering av laserskannad punktmolndata och andra stora mängder data.
 • Tillämpning av artificiell intelligens (AI) för att lösa bergmekaniska och geotekniska problem.
 • Modellering av tidsberoende grundvattenytor genom djupinlärning.
 • Bild- och filmanalys för objektdetektering med hjälp av AI, till exempel broinspektion via drönare eller studier av fiskarter och beteenden via undervattenfilmning.
 • Sprängdata och skadeförlopp.
 • Seismisk skada från gruvbrytning.
 • Injektering av berg.