Berg

Geologisk utredning

Tyréns utför geologiska utredningar av långt varierande karaktär och komplexitet. Vi har mångårig kunskap och erfarenhet inom både teoretiska och praktiska delar av kunskapsområdet. Vi utför geologiska bedömningar och utredningar samt rådgör bergtekniska lösningar till byggherrar från planeringsskede till bygg- och underhållsskede.

Tack vare vår kunskapsbredd inom företaget kan vi erbjuda alltifrån punktinsatser till helhetslösningar, allt efter kundens behov.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Fältkartering (bland annat tunnel, slänt, ytkartering)
  • Borrkärnekartering
  • Byggplatsuppföljning
  • Schaktbottensyn
  • Sulfidutredning
  • Släntstabilitetsbedömning
  • Förstärkningsanvisning