Berg

Numerisk modellering i berg

Tyréns utför numerisk modellering i berg, modellering för projektering och design av bergkonstruktioner, med varierande detaljeringsgrad och komplexitet.

Med numerisk modellering kan spänningar, töjningar och deformationer i bergmassan till följd av tekniska processer utredas, till exempel interaktion mellan bergmassans- eller bergkonstruktionens mekaniska beteende och omgivande spänningsfält och spänningsförändringar.

Våra expertområden inkluderar:

  • Platskarakterisering för numerisk modellering
  • Tunnelanalys
  • Djupschaktanalys
  • Stabilitetsanalys av bergskärning
  • Analys av grundläggning på berg
  • Markförstärkningsdesign
  • Grundvattenmodellering
  • Injektering av berg
  • Parametrisk känslighetsstudie