Berg

Tätning av berg

Inom Tyréns har vi stor kunskap om injektering efter över 30 års forskning. Vi använder oss av forskningsresultaten både i projektering och ute i fält. Erfarenheten av den praktiska användningen ligger sedan till grund för fortsatt forskning och utveckling. Det täta samarbetet med branschen gör att vi lyckats utveckla både arbetssätt och de material vi arbetar med.

Vi ser till att alla som är involverade i arbetet med injektering förstår vad som behöver göras innan och under arbetet. Det gör att vi även fått möjlighet att engagera nyfikna beställare i våra olika tunnelprojekt.

Har då Tyréns lyckats täta tunnlarna bättre än tidigare? Ja, tack vare att vi i dagsläget har en bättre förståelse kring när vi kan lyckas och när vi riskerar att misslyckas. Vi har till exempel utvecklat en injekteringssimulator där vi kopplar ihop berget, bruket och maskinerna för att tydligare kunna visa hur den komplexa processen går till.