BIM

Vision för mesta möjliga värde

För att få ut mesta möjliga värde av en BIM-baserad informationsmodell i alla skeden av en byggnads- eller anläggnings hela livslängd behöver beställaren eller byggherren ha en vision och en strategi för hur informationshanteringen ska fungera.

Tyréns hjälper dig att skapa en vision avseende BIM som beskriver vad verksamheten vill uppnå.

Tyréns kan hjälpa beställaren eller byggherren att skapa en vision avseende BIM som beskriver vad verksamheten vill uppnå med hjälp av BIM. När visionen är framtagen och beslutad kan vi hjälpa till att utforma den strategi som beskriver hur BIM ska ge mesta möjliga värde under hela projektets och byggnadsverkets livslängd.

Vi kan hjälpa er med:

  • Val av standarder för informationsstrukturer
  • Val av förvaltningsmodell baserad på BIM
  • Beskrivning av hur informationen i modellerna ska användas, uppdateras och förvaltas
  • Riktlinjer för projektering, BIM-samordning och förvaltningsinformation
  • Kartläggning av vilka kunskaper och resurser som krävs för att skapa, använda och upprätthålla en BIM