BIM

BIM skapar värden i förvaltningen

Tyréns experter inom BIM kan med sin kunskap och erfarenhet kring modellering med BIM, informationssamordning och BIM i förvaltning hjälpa och stödja förvaltningsorganisationer i processen att införa informationsstrukturer baserade på BIM.

BIM i en förvaltningsverksamhet kommer att innebära många nya möjligheter att åstadkomma effektivare arbetsprocesser och informationsflöden. En informationsstruktur baserad på BIM innebär stora möjligheter att förbättra interaktiviteten mellan brukaren, till exempel en hyresgäst och förvaltningsverksamheten.

BIM innebär stora möjligheter att förbättra interaktiviteten mellan brukaren och förvaltningsverksamheten.

Kommunikationen internt och externt kan lyftas till en helt annan nivå med hjälp av tekniska innovationer som tex smartphones, QR koder, webbsidor och online-information. Men det är framförallt drifts- och underhållspersonalen som kommer att tillgodogöra sig den största nyttan genom att de får en helt annan tillgång till fastighets- och driftsinformation var som helst och när som helst.

För att allt ska kunna integreras och göras visuellt måste informations- och förvaltningsprocesserna utvecklas samt investeringar i hård- och mjukvara, personella resurser och utbildningar göras.

Vi kan hjälpa er med:

  • Beställarstöd för metodutveckling och framtagande av BIM-strategi
  • Processtöd för ett gemensamt arbetssätt och kravställande
  • Metoder för implementering och genomförande
  • Kartläggning av processer, omvärldsbevakning, analys och dokumentation