Brand, risk & säkerhet

”Hoppas på det bästa, men planera för det värsta”

Våra vardagsrutiner är i mångt och mycket vår trygghet. När något inträffar, en kris, som stör dessa rutiner kan det få konsekvenser på en organisations verksamhet. En kris kan innebära olika saker för olika personer och företag. Oavsett hur krisen uppstår är en kris något som måste hanteras. Är individen eller företaget förberedd och har kartlagt vilka kriser de kan ställas inför så har de påbörjat sin krishantering.

Vi kan vara med i hela processen från inventering till övningar och kriskommunikation.

De flesta företag kommer någon gång drabbas av någon form av kris. Oavsett om krisen uppstår på grund av fel som begås av företaget (till exempel ICA:s hantering av köttfärs), olycka (Estonia) eller om krisen uppstår på grund av dålig PR-hantering (Kungen och ”kaffeflickorna”) så ökar chanserna att klara sig genom krisen om det finns en plan för hur dessa skall hanteras. Det finns exempel på hur en bra krishantering har gett företaget bra PR - Fritidsresors hantering av tsunamikatastrofen kanske är det mest kända exemplet. För att lyckas med en bra krishantering gäller det att ha en organisation som är väl insatt i företagets planer och att organisationen har övat.

Vi kan hjälpa er med att inventera såväl verksamheten som organisationen för att tillsammans lägga upp en strategi för hur man skall arbeta vid en kris – er krisberedskap. Detta är en process som bör bottna i en långsiktig handlingsplan. Utifrån er verklighet stödjer vi er med detta arbetet. Vi kan vara med i hela processen från inventering/riskbedömning av verksamheten till övningar och kriskommunikation.