Bro- och anläggningskonstruktion

Projektering av bro

Projektering av bro handlar om att ta fram en utformning på en bro som motsvarar beställarens förväntningar och samtidigt gällande normer och projektspecifika förutsättningar. Fokus kan bland annat ligga på estetik, kostnadsoptimering och gränsdragningar mellan olika markägare och intressenter. Utformningen skissas upp och en lämplig konstruktionstyp anges och formuleras i en överenskommen beskrivning. Beskrivningen används sedan som underlag för att handla upp entreprenörer eller som grund för att ta fram fullständiga bygghandlingar.

Vi på Tyréns har en lång erfarenhet av projektering av broar och vårt projekteringsarbete omfattar även andra byggnadsverk som stödmurar och tunnlar. Vi projektererar byggnadsverk från stort till smått, i såväl stål, trä som betong.

Projektering av bro handlar om att ta fram en utformning på en bro som motsvarar beställarens förväntningar.

Projekteringsarbetet är ett samspel mellan beställare och projektörer inom olika områden såsom mark, väg, järnväg, vatten, landskap och geoteknik. I vissa större brouppdrag sker också samarbete med externa arkitekter.

Eftersom projekteringen ligger tidigt i processen finns här ofta stora möjligheter att påverka val av brotyp, material och utformning. Processen att projektera ett byggnadsverk sker oftast i flera skeden och omfattar utredningar och väg- järnvägsplaner för olika väg- och järnvägsstäckningar. Projekteringen omfattar även förfrågningsunderlag och bygghandling för upphandling av entreprenör och lösningsframtagning.