Bro

Dynamisk analys av bro och konstruktion

Dynamiska analyser kompletterar den övriga konstruktionsredovningen för att säkerställa de moderna kraven inom bro, höghastighetsbanor, vindkraftsfundament, vibrationskänsliga mätutrustningar och medicinsk utrustning. Tyréns har gedigen kompetens inom såväl strukturdynamik som finita element-analyser som inte bara skapar möjligheter för att effektivt och med hög kvalitet genomföra dynamisk analys av broar utan även av många andra typer av konstruktioner.

Tyréns stora bredd inom hela samhällsbyggandet och vår spetskompetens inom dynamik och finita element-analyser gär att vi behärskar de flesta strukturanalytiska problemställningar, såväl dynamiska som statiska.

Dynamiska analyser kompletterar den övriga konstruktionsredovningen för att säkerställa de moderna kraven.

Dynamiska analyser av broar

Behovet av förståelse för järnvägsbroars dynamiska verkningssätt ökar. I Trafikverkets regelverk finns krav på dynamisk analys för broar som ska klara hastigheter över 200 km/h. Beräkningen utförs för att verifiera föreslagen brotyp i tidigt skede så att det är möjligt att konstruera bron med beaktande av dynamiska effekter. Kontrollen utförs för att undvika broar med resonansproblem, lyft vid lager samt att begränsa nedböjning och vinkeländringar vid stöd för trafik med hög hastighet. Resonansproblem kan till exempel leda till ballastinstabilitet och minskad kontakt mellan spår och fordon.

Svängningsberäkningar

Tyréns utför svängningsberäkningar av exempelvis höga hus för studier av vibrationsaccelerationer med mera.

Finita element-analyser

Tyréns utför avancerade finita element-analyser, såväl statiska som dynamiska, av de flesta strukturanalytiska problemställningar inom samhällsbyggnads-sektorn.