Bro

Konstruktion av bro

Konstruktion av bro handlar om att utföra en komplett och tydlig konstruktionsredovisning som används för att utföra det fysiska byggnadsverket. Tyréns arbetar med moderna verktyg inom finita elementmetoder och reodvisar gärna handlingarna i 3D. Vi gör färdiga bygghandlingar till stora och små projekt, från stödmurar och fundament till större broar i betong, stål eller trä.

Konstruktion av bro handlar om att utföra en komplett och tydlig konstruktionsredovisning.

I den vanligaste entreprenadformen, där entreprenören har konstruktionsansvar för konstbyggnaden, samarbetar vi med entreprenörer i anbudsskeden. Samarbetet resulterar ofta i uppdrag att rita och konstruera konstbyggnaden samt att upprätta arbetsritningar för en bro.

Vi ser det som en spännande process där vi i ett anbudsskede kan påverka förslaget och utarbeta alternativa lösningar i syfte att åstadkomma den bästa konstruktionen för aktuell bro. Vi tycker också att detta är den fas där vi bäst både utvecklar och utnyttjar vår kompetens inom området bro och brobyggande.