Byggnadsvård & kulturmiljö

Rätt information i rätt skede av projektet

Vi ser till att göra arkeologin till en smidig del i projektets genomförande. Arkeologin ska hanteras redan tidigt i projektet. Hållbar kulturmiljö ger hållbar projektbudget.

Hållbar kulturmiljö ger hållbar projektbudget.

Genom att förse våra kunder med kunskapsunderlag i tidiga skeden, minskar vi risken för att projektets budget och tidplan påverkas negativt. Vi ger råd till kunden, som kan välja att anpassa sina planer så att ingrepp i fornlämningar kan undvikas eller minimeras. Det bidrar till hållbar kulturmiljö, men också till hållbar projektbudget. Då fornlämningar måste tas bort, hjälper vi till med ansökan, samråd och tillståndsprocess.

Vi stödjer projektets andra kompetensområden genom att förse dem med rätt information i rätt skede, exempelvis till väg och kalkyl. Bland våra stora beställare av arkeologiskt processtöd finns Trafikverket, kommuner och fastighetsägare som planerar förvärv och utveckling.