Byggnadsvård & kulturmiljö

Vi tar fram utredningar och är länken mellan projektet och omvärlden

Våra antikvarier är inkopplade i en rad utvecklings- och förädlingsprojekt i befintliga fastigheter. När ny yta ska tillskapas, fastigheten bli effektivare och mer attraktiv är vi ditt processtöd.

För oss är det viktigt att ge en heltäckande bild, där även brister och problem belyses.

Vi tolkar och översätter regelverket kring byggande i kulturmiljö, diskuterar rimlighet och genomförbarhet av dina visioner. Vi preciserar vilka kulturvärden som finns och i vilka byggnadsdelar värdet sitter. För oss är det viktigt att ge en heltäckande bild, även brister och problem behöver belysas. Vi diskuterar gestaltning, materialval och utförande inom och utanför projektet och hjälper dig att ställa höga krav på det färdiga resultatet. Vi kommunicerar – ofta är vi den länk mellan projektet och omvärlden som förklarar behovet och lösningarna. Vi tar fram de utredningar som krävs i samband med bygglov och anmälan.