Tjänster

Digital fastighetsutveckling

På Tyréns arbetar vi med värdeskapande modeller för utvärdering av olika digitala lösningar, modeller som ligger till grund för utveckling av verksamheter, processer och affärer. Det handlar om att kvalitetssäkra data, se över och digitalisera processer och arbetssätt, säkerställa kommunikation mellan befintliga och nya tekniska stödsystem samt lyfta organisationens kunskap, förmåga och vilja till förändring. 

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av digitalisering inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, design och produktion. Våra uppdrag går ut på att konkretisera och implementera innovativ digital infrastruktur och digitala lösningar som skapar värde för våra kunder.

Digitaliseringen gör det möjligt för oss att öka takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. 

Vi erbjuder värdeskapande rådgivning inom digital transformation, digitala koncept och ​produkter inom samhällsbyggnadssektorn.

Exempel på kunduppdrag

Oslos pensjonsforsikring

Kravställer den digitala tvillingen för att möjliggöra Oslos smartaste och mest hållbara kommersiella fastighet.

Region Skåne

Definiera en digital målbild och kravställa de förutsättningar och roller som krävs för att realisera det framtida hållbara sjukhuset.

ÖBO

Tillgängliggöra rätt information så att verksamhetsområdena kan ta bättre beslut och minska kostnader för drift och underhåll. 

Skanska

Utreda om och hur en högre nivå av digital struktur kan generera ett minskat driftnetto på 5 kr/kvm boarea. 

Mimer

Kartläggning och integrationer mellan processer och data för att nå en kostnadsbesparing genom strukturerad information. 

Einar Mattsson

Kartläggning och integrationer mellan processer och data för att nå en kostnadsbesparing genom strukturerad information. 

Innovation är en del av vår jobbvardag

Med digitalisering som drivkraft och hållbarhet som mål skapar vi nytänkande lösningar för våra kunder. 

Om innovationsprogrammet