Förorenade områden

Förorenade byggnader

I takt med att exploatering sker i stadsmiljö och fokus ligger på utveckling av hållbara städer ökar trycket på att återanvända gamla industribyggnader. Byggnaderna kan även ha kulturhistoriska värden som måste tas tillvara samtidigt som det är viktigt att säkerställa att det inte finns några miljö- eller hälsorisker kopplade till ombyggnation av byggnaden och användning av den för ett annat ändamål än tidigare.

Tyréns har lång erfarenhet av inventering av byggnader och gedigen kunskap om byggnadskonstruktion, ventilation och miljöstörande byggnadsmaterial. När det gäller kunskapen om riskerna med föroreningar i golv och väggar från spill och hantering av kemikalier inom verksamheten pågår nu ett stort utvecklingsarbete i branschen.

Inom Tyréns har vi goda kunskaper om föroreningar och deras egenskaper vilket vi kombinerar med den kunskap som finns om byggnadskonstruktion och material. Genom att vara en aktiv del av Nätverket Renare Marks tematiska avdelning Förorenade byggnader håller vi oss uppdaterade på det senaste som sker i branschen när det gäller provtagning, utvärdering och riskbedömning.