Gata & väg

Besiktning och vägförvaltning

Besiktning genomförs efter en byggnation är färdigställd för att säkerställa att arbetet är gjort efter upprättade handlingar. Besiktning är en viktig beståndsdel för att vägen och gatans förväntade livscykel, dagvatten och grönområde är korrekt och kan förvaltas. Tyréns har även kompetens inom vägförvaltning och kan genomföra driftupphandlingstöd samt tillgänglighet-, framkomlighet- och skadeinventering av befintlig väg.

Besiktning är en viktig beståndsdel för en lång och problemfri livscykel.

Tyréns konsulter som besiktigar gata och väg har mångårig erfarenhet inom området tillsammans med den relevanta utbildning som krävs. Vi hjälper kommuner och fastighetsägare med drifstupphandlingsstöd för att säkerställa att deras kravspecifikation till leverantörer kommer ge en lång och problemfri livscykel. Som en del av vägförvaltningsarbetet genomför Tyréns också flera typer av inventeringar inom gata och väg.

Vi levererar tillgänglighets-, framkomlighets- och skadeinventeringar som används som underlag i beslutsprocesser för prioriterade åtgärder inom gata och väg. Inventeringarna genomförs ofta med mätningsriggar som kartlägger de vägsträckor som är med i inventeringen. Underlaget kan sedan leveras i en 3D-visualisering.