Destination 2030

Vi utvecklar din destination med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tjänsten har vi utvecklat inom Tyréns innovationsprogram och vi kallar den Destination 2030. 

Är du en aktör som vill hitta ett bättre sätt att förvalta ditt turistmål och skapa attraktionskraft? Vill du vara säker på att turistmålet utvecklas på ett sätt som bidrar till lokalsamhället?

Tjänsten Destination 2030 vänder sig till:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Destinationsbolag
 • Lokala företag
 • Kommersiella aktörer 

Positiva effekter och påfrestningar

Turism kan leda till stora påfrestningar på miljöer och för invånare. Människors resande kan samtidigt bidra till möten mellan människor, ge positiva ekonomiska effekter för samhället och bidra till en ökad kunskap och ansvarstagande för platsers kulturarv och naturvärden. Det handlar om att förvalta och utveckla platsens värden så att destinationen är lika eller mer attraktiv för kommande generationer.

Förvalta och utveckla en plats så att den är minst lika attraktiv för kommande generationer. 

Laddar

Inspiration från Unescos verktygslåda

Destination 2030 har hämtat inspiration från Unescos verktygslåda för hållbar turism. Det är en internationellt etablerad modell med olika steg som ger riktning i hållbarhetsarbetet. Genom att utveckla och tillämpa ett systematiskt arbetssätt för hållbar destinationsutveckling med utgångspunkt från platsens kärnvärden kan Tyréns hjälpa destinationer med att bli mer attraktiva och hållbara. 

Metod för ökad hållbarhet

Destination 2030 är ett strukturerat arbetssätt som utgår från platsens kärnvärden och ger riktning i hållbarhetsarbetet.   

Känner du igen dig i utmaningarna?

Destination 2030 är en tjänst för dig som vill utveckla en mer hållbar destination. Vi har utvecklat metoden för:

 • Kommuner och kommunala destinationsbolag
 • Regioner och regionala destinationsbolag
 • Länsstyrelser
 • Lokala företag och kommersiella aktörer

Gör ditt eget hållbarhetstest

Svara på 11 frågor för att få reda på hur din destination ligger till. Det tar bara några minuter!

Testa din destination

Så tar vi oss an utmaningen

I projektet att utveckla en destination samverkar olika kompetenser på Tyréns. Vi samarbetar för att skapa hållbara lösningar till nytta för såväl besöksnäringen som lokalsamhällen. I utvecklingsteamet finns kompetens inom turism- och besöksnäringen, social hållbarhet, natur- och kulturmiljö, fysisk planering, ekonomi och regional utveckling. Målet är att gå från händelsestyrd utveckling inom hållbarhet till långsiktigt strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.

Det handlar om att förvalta och utveckla platsens värden så att destinationen är lika eller mer attraktiv för kommande generationer. 

Systematiskt arbetssätt i fyra steg

 1. Förstå platsen och turismen
 2. Arbeta strategiskt
 3. Uppnå hållbar turism
 4. Följa upp

Momenten bygger på varandra men kan också hanteras självständigt beroende av behov, utmaningar och ekonomi. För att uppfylla målen använder vi flera olika metoder och verktyg.

Bidrag till finansiering av hållbar destinationsutveckling

Visste du att det finns bidrag som regioner, kommuner och företag kan söka för att få hjälp med finansiering av destinationsutveckling som fokuserar på hållbarhet?

Våra konsulter kan hjälpa till med ansökningsskrivningar om du vill söka bidrag för hållbar destinationsutveckling. Här finns mer information om de olika bidragen som finns att söka.

Om du vill veta hur en destination kan bli mer hållbar är du välkommen att höra av dig till oss. Vi analyserar din destination utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. 

Hör av dig så berättar vi mer