Järnväg

El, lågspänning & kontaktledning

Tyréns erfarna experter kan lösa alla typer av utmaningar från utredning till besiktning, från stora komplexa nationella projekt till små lokala åtgärder, Tyréns ingenjörer möter de krav och förväntningar som finns på modern infrastruktur.

För att tågen ska kunna drivas krävs det elektrisk energi med spänning 15 kV och 16 2/3 Hz. Dessutom finnas det 22/11 kV och 50 Hz anläggningar för att exempelvis hålla växlar fria från snö, belysa bangårdar samt strömförsörja signal- och teleanläggningar. Vi projekterar kontaktledningsanläggningar anpassade till olika hastigheter, vindkrafter, radier samt varierande temperaturer.

Vi projekterar även lågspänningsanläggningarna (50 Hz) såsom bangårds-, plattforms- och tunnelbelysning, växelvärme, kraftförsörjning av tele- och signalanläggningar samt reserv- och avbrottsfri kraft och nätstationer. Vi har även i dagsläget kompetens inom fjärrstyrning RTU/APDL Sicam Mic inom projektering, besiktning samt granskning.

Vi arbetar med förstudier, utredningar, detaljprojektering samt byggledning. Vidare tar Tyréns fram kompletta systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för järnvägsprojekt.

Tjänster:

 • Behöriga myndighetsgranskare
 • Behöriga besiktningsmän
 • BEST-samordnare
 • Förfrågningsunderlag/bygghandling
 • Byggledning/byggplatsuppföljning
 • Kontaktledningskonstruktioner
 • Lågspänningsprojektering (kraft till signalanläggning, belysning, växelvärme)
 • Förstudier
 • Kapacitetsutredningar
 • Kostnadsbedömningar
 • Kravspecifikationer
 • UPS-projektering
 • Projektledning
 • Riskanalyser
 • Järnvägsplan/systemhandling
 • Systemstudier för matningsstationer
 • Utredningar