Järnväg

Ibruktagandebesiktning

Tyréns medarbetare har genom åren varit involverade i flertalet av de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige. Genom dessa uppdrag har vi på Tyréns utvecklats till att vara en av de mest erfarna konsulterna på marknaden.

Ibruktagandebesiktning utförs i samband med ny-, till- eller ombyggnation av en järnvägsanläggning. Arbetet syftar till att kontrollera att anläggningen är byggd efter godkänd bygghandling och i övrigt uppfyller gällande normer och krav. Detta görs för att säkerställa trafiksäkerheten på järnvägen.

Tyréns har medarbetare med gedigen erfarenhet av alla inom Trafikverket använda signalanläggningar. Vi kan erbjuda er en komplett besiktningsorganisation med ibruktagningsledare, besiktningspersonal och GOP/TSS – handläggare.

Vi hjälper er med följande:

  • Reläställverk
  • Provkörning av reläställverk genom simulering
  • Datorställverk
  • Provkörning av datorställverk genom simulering (FAT)
  • Linjeblockering
  • Vägskydd