Järnväg

Mark och kanalisation

Merparten av alla järnvägens objekt vilar i någon form på marken. En stabil grund utgör grunden för alla järnvägsobjekt. 

Som markprojektör på Tyréns hanterar man inte bara underbyggnad och avvattning för själva spåret utan för alla de delar som ingår i en komplett järnvägsanläggning. Det innebär att vi projekterar allt från ytor till olika teknikbyggnader, transformatorer av olika slag, plattformar, plankorsningar, tillfartsvägar, ersättningsvägar, GC-banor och parkeringsytor.

Teknikområdet kanalisation servar primärt järnvägens alla olika styr- och reglersystem med kabelvägar. Kanalisationen utgörs till största delen av standardiserade delar såsom rännor, brunnar och rör enligt i ett antal storlekar. På Tyréns finns även stor kunskap om alternativa lösningar för unika projekt såsom exempelvis City-tunneln eller Citybanan där man haft ytterligare intressenter eller behov av andra konstruktioner. 

 

Lyngby station. Illustration: Hovedstadens Letbane

Vi jobbar primärt med Microstation, OpenRoads Design och OpenRail ConceptStation.

Vi arbetar med alla typer av skeden från förstudier, utredningar, systemkrav, systemhandling, underlag till järnvägsplaner/detaljplaner, bygghandlingar, kompletta förfrågningsunderlag, relationshandling till förvaltningshandling.

Vi jobbar primärt med Bentleys produkter Microstation, OpenRoads Design samt OpenRail ConceptStation.