Järnväg

Spår

Tyréns medarbetare har genom åren varit involverade i flertalet av de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i Sverige. Genom dessa uppdrag har vi på Tyréns utvecklats till att vara en av de mest erfarna konsulterna på marknaden, inte minst inom teknikområde spår.

Spårteknik tillämpas i alla faser av järnvägsprojekt. Från de tidigaste skedena där tänkta spår-linjer tas fram och hela vägen fram till den slutgiltiga säkerhetsgranskade geometrin i en bygghandling, såväl som efterföljande förvaltningsdata.

Från stora komplexa nationella projekt till små lokala åtgärder, vi möter utmaningarna på ett professionellt sätt och tillgodoser de krav och förväntningar som finns på modern infrastruktur.

 

Tjänster:

  • Spår- och växelprojektering (Upprustning och nybyggnation)
  • Spårutredningar
  • AMA-beskrivningar
  • Totalentreprenadsbeskrivningar (TBTE)
  • Bedömare bana
  • Besiktning
  • Förvaltningsdata