Ljusdesign

Dagsljustjänster

För att kunna tillhandahålla lösningar som använder det fantastiska dagsljuset på bästa sätt, ett ljus som är naturligt varierande och kvalitativt och med stora fördelar för miljö, människan och plånboken, arbetar vi med analyser, beräkningar och gestaltning av dagsljus.

Vi erbjuder tjänster i tidiga skeden i projekt, för att optimera resultatet, såväl som vid färdigställande för att verifiera miljöbyggnadskrav.

I arbetet med dagsljus eftersträvar vi en helhetssyn på samverkan mellan dagsljus och övrig belysning, för att uppnå hållbara lösningar så väl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Vi har en nära dialog med beställare och övriga intressenter för att uppnå ett resultat av hög kvalitet. 

"Dagsljuset är vackert och naturligt varierande."

Vi erbjuder tjänster inom dagsljus och skuggstudier i ett projektets alla skeden. Från tidig analys med rapport till bygglovshandlingar och beräkningar till gestaltning och dagsljusbehandling.

Exempel på dagsljustjänster:

  • Dagsljusoptimering
  • Dagsljusbehandling
  • Skuggstudier
  • Miljöcertifieringar; BREEAM, LEAD, Miljöbyggnad