Projektledning

Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kontrollansvarig ska vara certifierad och medverka i tekniska samråd, arbetsplatsbesök samt slutsamråd. Här kan du som byggherre få mer information och kontakta oss för att se vilka på Tyréns som är certifierade KA i just ditt län.

Kontrollansvarig ser till att lagar och regler följs i byggprojekt.

Som byggherre får du hjälp av kontrollansvarig att ta fram förslag till kontrollplanen, uppföljning av kontrollplanen och att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Byggherren är huvudansvarig för byggprojektet. Byggherren ska utse en kontrollansvarig (KA) för att säkerställa att gällande lagar och regler följs. Det är viktigt att KA har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.