Projektledning

Projekteringsledning inom projektledning

Projekteringsledarens uppgift är att tillvarata alla aktörers intressen genom att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet mot ett och samma mål. Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringsarbetet. Tyréns projekteringsledare är duktiga på att se helheten och med god kommunikation och ledarskap balanseras de olika intressenternas behov med projektets slutmål i fokus.

Tyréns projekteringsledare kan leda processen från programhandling till färdig bygghandling

Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringen och ska därför kunna presentera och informera om projektet för att skapa förståelse och intresse hos så väl beställare som projektörer och entreprenörer. Tyréns projekteringsledare kan leda processen från programhandling till färdig bygghandling på ett strukturerat sätt för att i slutändan leverera en produkt med hög kvalité, i tid och inom budget som uppfyller kundens förväntningar.

Tyréns vill agera tillsammans med kunden för att ta fram lösningar som passar kundens behov. Insamling av krav, definition och styrning av omfattning är därför centrala delar för projekteringsledaren under både planering och genomförandefas. I alla projekt ny-, ombyggnation eller renovering finns det många intressenter vars krav och förväntningar skall mötas, vilket projekteringsledaren måste förmedla vidare inom projekteringsgruppen. Samspelet mellan kund, projekteringsledare och projektledare är därför viktigt. Projekteringsledarens primära uppgift är sedan att styra dessa parter och deras intressen mot ett fast mål.