Projektledning

Skyddsrum

På Tyréns har vi mångårig erfarenhet av att både projektleda ny- och ombyggnationer av skyddsrum och utföra kontroller av befintliga skyddsrum. Våra skyddsrumssakkunniga är certifierade enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Det finns cirka 64 000 skyddsrum i Sverige och den största andelen ligger i flerbostadshus. Ett skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I fredstid får fastighetsägaren använda skyddsrum som vanliga lokaler. Men man har enligt lag ansvar för att skyddsnivån upprätthålls och har en skyddsfunktion med krav ställda av MSB.

I många om-, till- och nybyggnadsprojekt påverkas befintliga skyddsrum. Det kan till exempel handa om:

  • stambyte,
  • fasadarbete som påverkar ventilationen,
  • kabel- och rördragningar,
  • förtätningar och
  • på- och tillbyggnader.

 

I fredstid får fastighetsägaren använda skyddsrum som vanliga lokaler. Men man har enligt lag ansvar för att skyddsnivån upprätthålls.

I dessa fall krävs enligt skyddsrumslagstiftningen att ett yttrande och en tillsyn utförs av certifierad skyddsrumssakkunnig. Även om ett skyddsrum inte påverkas krävs yttrande från certifierad.

Vad gör en skyddsrumssakkunnig?

Skyddsrumssakkunnigs uppdrag inleds med en bedömning av projektets påverkan på skyddsrummet. Om skyddsrummet påverkas fortlöper skyddsrumssakkunnigs åtaganden. I arbetet ingår att säkerställa att MSB:s krav efterföljs i projektering och utförande. I mindre projekt utför den skyddsrumssakkunnige ibland själv projektering av nödvändigt underlag för skyddsrummet. Efter godkänd slutkontroll upprättas intyg till beställaren och ärendet registreras hos MSB.

Några av de tjänster som våra skyddsrumssakkunniga jobbar med:

  • Kontroll och stöd under projekterings- och byggskeden vid nybyggnation och ombyggnation
  • Skyddsrumsintyg
  • Skyddsrumsyttrande
  • Skyddsrumsstatus
  • Avvecklingsbesiktning