Trafik

Vi hjälper er med ansökan om stadsmiljöavtal

För att förbättra förutsättningarna att cykla, åka kollektivt eller till hållbara godslösningar delar Trafikverket varje år ut en miljard kronor i stadsmiljöavtal till kommuner och regioner. På Tyréns hjälper vi er gärna att skriva en bra ansökan till stadsmiljöavtal.

På Tyréns kan vi hjälpa er att skriva en bra ansökning genom att:

  • Vara processtöd genom ansökan,
  • bidra med förslag på lämpliga åtgärder och motprestationer som passar din kommun,
  • definiera målgrupper,
  • utforma och genomföra föremätning och ta fram uppföljningsplan,
  • kvantifiera nyttor och kostnader.

Utöver ansökan till stadsmiljöavtal kan vi även vara ett stöd när den har beviljats genom att genomföra eftermätning, utvärdera effekter och skriva slutrapport. ’

Dessutom kan Tyréns inte minst hela samhällsbyggnadsprocessen och kan exempelvis genomföra detaljplanering, trafikplanering, cykelvägsprojektering, komma med innovativa lösningar och strategisk planering. Ja, allt som kan behövas för att stadsmiljöavtalet ska gå från plan till verklighet.

 

Här hittar du ansökan om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal. (Länk till Trafikverket)