Trafik

Forskning och innovation

Tyréns konsulter och kunder finner tillsammans ständigt nya intressanta områden att utveckla inom trafikområdet. Tyréns gedigna kunskaper om trafiksystemet och trafikantflöden, tillsammans med vår vana att medverka i utvecklingsprojekt, gör att vi är en självklar partner inom trafikforskning.

Tyréns har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommuner, ämbetsverk och privata kunder för utreda, utveckla och stötta i deras uppbyggnad och omvandling av trafiksystemen. Resultatet av vårt utvecklingsarbete återfinns i rapporter, vägledningsdokument och handböcker som ofta går att hämta på våra kunder och forskningspartners hemsidor.

Med gedigna kunskaper om trafiksystemet och trafikantflöden är vi en självklar partner inom trafikforskning.

Det här är exempel på vad vi erbjuder inom forskning och innovation:

 • Utvecklingsarbete i form av rapporter, vägledningsdokument och handböcker
 • Projekt tillsammans med kommuner, ämbetsverk och privata kunder

Några av de rapporter och handböcker vi tagit fram är:

 • Vägen till ett cyklande samhälle goda exempel på kommunal cykelplanering (SKL)
 • GCM-handbok: Utformning drift- och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (SKL och Trafikverket)
 • Transporter av farligt gods handbok för kommunernas planering (SKL)

Forskningsprojekt:

 • Trafiksäkerhet vid skolor kopplat till parkering och angöring
 • När 50 blir 40 - hur kan gaturummet utformas för att stödja den nya hastigheten?
 • Cykelstråk över platsbildningar - en studie av trafiksäkerhet vid olika utformningar
 • Rismått för hela resan - differienterat på skadegrad, färdsätt, kön och åldersintervall
 • Kanstensparkering – hur trafiksäkert är det?
 • Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning
 • Skyltfondenprojekt om trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner

Flowmapper

Flowmapper är en analysplattform som samlar in och lagrar data från kollektivtrafikfordon löpande, vilket gör det möjligt att analysera med unik noggrannhet.

Till Flowmapper