Trafik

Kollektivtrafik i alla lägen

Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs krav på utformning av gator och vägar för en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet, men även attraktiva bytespunkter.

Tyréns har lång erfarenhet av planering och projektering av kollektivtrafik, både på väg, spår och i knutpunkter. Vi utför såväl stora som små uppdrag inom området. Uppdragen har varit allt från tidig stråkplanering, nätanalyser och analysarbeten av kollektivtrafiknät till detaljprojektering av korsningar, hållplatser och resecentrum.

Med såväl nationell som internationell inspiration tillsammans med Tyréns samlade kompetens har vi ett helhetsperspektiv inom kollektivtrafikområdet.

Med såväl nationell som internationell inspiration har vi ett helhetsperspektiv inom kollektivtrafikområdet.

Exempel på tjänster inom kollektivtrafik:

  • Linjenätsutredningar
  • Detaljprojektering av korsningar, hållplatser och resecentrum
  • Framkomlighetsutredningar - trimningsåtgärder samt större strategiska åtgärder
  • Hållplatsinventering
  • GIS-analyser gällande kollektivtrafik
  • Spårväg - utformning och utredning
  • Resandeprognoser
  • Kampanjer för ökat kollektivtrafikresande
  • Järnvägsplaner
  • Samhällsekonomiska beräkningar av kollektivtrafikåtgärder

Flowmapper

Flowmapper är en analysplattform som samlar in och lagrar data från kollektivtrafikfordon löpande, vilket gör det möjligt att analysera med unik noggrannhet. Ett verktyg som tar bort flaskhalsarna i kollektivtrafiken.

Till Flowmapper