Trafik

Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov

Elektrifieringen av fordonsflottan ökar kraftigt, med nya lagstiftningar och nya krav inom elektrifiering krävs ett samlat grepp kring laddinfrastrukturen. Tyréns har bred kunskap kring laddinfraplanering.

Försäljningen av elbilar har ökat kraftigt samtidigt som en starkt utveckling kopplad till en elektrifierad fordonsflotta sker. Genom att planera en smart laddinfrastruktur med strategiskt placerade laddmöjligheter kan kommuner och fastighetsägare bidra till att ännu fler känner sig trygga i sitt köp av elbil. För att komma dit krävs dock en utarbetad strategi och ett helhetsgrepp kopplat till framtagandet av en fungerande laddinfrastruktur.

En smart planerad laddinfrastruktur bidrar till att ännu fler känner sig trygga i sitt köp av elbil.

För kommuner innebär det att ta fram en strategi för publik laddning, med en tydligt utlagd process kopplat till riktlinjer och val för att på ett strategiskt sätt bygga ut laddinfrastrukturen.


För fastighetsägare innebär detta en utbyggd laddinfrastruktur på deras privata fastigheter och möjligheten för laddning där man bor. Även här krävs en strategi för hur utbyggnaden ska ske.

Strategi och planering av laddinfra

Tyréns har kompetens och erfarenhet i alla stadier från strategiframtagning till kartläggning och uppbyggnad av laddinfrastruktur. Med en bred kunskap inom både el-infrastruktur och trafikplanering bidrar vi med att ta fram underlag för avtal, kartläggning av lämpliga platser för laddpunkter samt kommunikation med nätägare för att utreda elnätets kapacitet och möjlighet för utbyggnad. 

Tyréns kan bland annat hjälpa till med:

  • Laddinfrastrukturprogram
  • Kommunstrategi
  • Kartläggning av möjliga laddplatser
  • Elnätets kapacitet
  • Avtalsfrågor kopplat till laddinfrastruktur


Vill du höra mer eller bara diskutera så tveka inte att kontakta oss!

Vill du bli kontaktad om laddinfra?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Podd om mobilitet

Lyssna på Tyréns podd om laddinfrastruktur

Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning delar med sig av sin kunskap om laddinfrastruktur.

Till podden