VVS-, kyl- & energisystem

Sprinklersystem för en säkrare vardag

För att ge dig trygghet om en brand skulle inträffa är vi på Tyréns är specialiserade på att ta fram just det sprinklersystem som lämpar sig för er byggnad och era behov, allt från det lilla till det stora så som bostäder, köpcentrum, kontor, hotell, sjukhus och industrier samt allt där emellan. Ett sprinklersystem vid nyproduktion kostar inte mer än att lägga ett golv och att ha ett sprinklersystem motsvarar en brandman som alltid är på plats, alla dygnets timmar.

I förstadiet av ett byggprojekt krävs det att man vet vad man får göra och vad som praktiskt går att genomföra utifrån myndigheternas krav, t.ex. vattenförsörjning mm. Vi är behjälpliga med att utföra en förstudie för att identifiera möjligheterna, samt att identifiera vilket system som passar just era behov genom en systemhandling.

Är förstudie redan gjord och systemet bestämt är vi gärna behjälpliga med att upprätta handlingar för förfrågningsunderlag, så som ramhandlingar, bygg- och relationshandlingar mm.

Att ha ett sprinklersystem motsvarar en brandman som alltid är på plats, alla dygnets timmar.

Vi på Tyréns är en komplett installationskonsult vilket gör det lättare för er som beställare. Genom att ha en kontaktperson som sköter samordning mm, frilägger detta tid för er som beställare till övriga arbeten i projektet.

Extern granskning av handlingar samt kontroll under byggtid bidrar till att fel upptäcks och avhjälps i god tid vilket gör att processen löper smidigare. Vi på sprinkler har god erfarenhet av dessa tjänster som väldigt ofta uppskattas från både beställare som entreprenörer då detta minskar anmärkningar vid besiktning samt risk för försening.

Vi hjälper dig med allt inom sprinklersystem, till exempel:

  • Förstudie
  • Systemhandling
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandling
  • Relationshandling
  • Extern granskning som utförs av certifierade sprinklerprojektörer
  • Kontroll under byggtid